Ποιοί είμαστε

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της DRAXIS. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας σε θέματα περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ειδικότερα σχετικά με περιβαλλοντικές μελέτες, περιβαλλοντικό λογισμικό, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, περιβαλλοντικές μετρήσεις και υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η DRAXIS ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και της γεωπληροφορικής. Η εμπειρία της εταιρίας καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό η εταιρία εφαρμόζει για τις υπηρεσίες της, σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η εταιρία είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με τo πρότυπo ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

 Η DRAXIS είναι μέλος των:

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε)

 

International Society for Environmental Information Sciences (ISEIS)

International Environmental Modelling & Software Society (IEMSS)

 

 

Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η DRAXIS έχοντας στο ενεργητικό της δεκάδες εγκεκριμένες μελέτες μπορεί να αναλάβει την ολοκληρωμένη εκπόνηση και διαχείριση περιβαλλοντκών μελετών... 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η DRAXIS χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των ΓΣΠ για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μέσω ανάπτυξης ειδικά προσαρμοσμένων εφαρμογών ή ως εργαλείο για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των μελετών και των έργων που αναλαμβάνει...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής οδήγησε την DRAXIS στην ανάπτυξη υποδομής (σχεδιασμός αρχών λειτουργίας και ανάλυση απαιτήσεων) περιβαλλοντικού λογισμικού, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει με μικρό κόστος τη δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών και βάσεων δεδομένων... 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα σχετικά με:

  • Ανάλυση επιπτώσεων από εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και μέτρων
  • Ενεργειακά θέματα, βιομάζα
  • Μελέτες για ευρωπαϊκά προγράμματα ...

ENVI4ALL-See the air quality in your area Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Πρόσφατα έργα